Κατα Λουκαν ιε’ 11 // Προς Εβραίους ι’ 35 // Προς Εφεσίους ε’ 25