Ομολογία Πίστεως & Προς Τιμόθεον ς’ 12 & Κατα Λουκάν ιγ’ 29-48 // Α. Καλεντίνης & Γ. Αθανασόπουλος & Β.Στουπής