Καλωσορίσατε

Αγάπη για τον Θεό, τον Συνάνθρωπο και τον Κόσμο

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα ανεγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Ιστορία μας

Στις αρχές του 1990 αποφασίστηκε από τους υπευθύνους της Ελευθέρας Αποστολική Εκκλησίας Πεντηκοστής…

Περισσότερα

Τι Πιστεύουμε

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα ανεγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία…

Περισσότερα

Ώρες Συνάθροισης

Ευφράνθην ότε μοι είπον, Ας υπάγωμεν εις τον οίκον του Κυρίου· (Ψαλμός 122:01)…

Περισσότερα

Κυριακό Σχολείο, κάθε Σάββατο

«Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ’ αυτής ουδέ όταν γηράση.» (Παροιμίες κβ’ 6)
Διαβάστε Περισσότερα

Η Εκκλησία μας

Το Σύμβολο της Πίστεως

Το Σύμβολο της Πίστεως αποτελείται από 12 άρθρα, τα οποία θέσπισαν οι 318 πατέρες το 325 μ.Χ. στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας (τα πρώτα 7 άρθρα), και συμπλήρωσαν το 381 μ.Χ. κατά την Β’ Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη (τα υπόλοιπα 5 άρθρα).

Παρακολουθήστε σε Ζωντανή Σύνδεση Κηρύγματα από τις Συναθροίσεις της Εκκλησίας μας

ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Αν ενδιαφέρεστε για την εκκλησία μας, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!