Ώρες Συνάθροισης

Ευφράνθην ότε μοι είπον, Ας υπάγωμεν εις τον οίκον του Κυρίου· (Ψαλμός 122:01)

Η εκκλησία μας συναθροίζεται τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Κυριακή
10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Δευτέρα – Πέμπτη – Σάββατο
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. (Σάββατο 21:30 – 22:30 Νεολαία)

Τις ώρες και ημέρες της συνάθροισης, η είσοδος είναι ελεύθερη!

Δευτέρα- Ημέρα προσευχής της εκκλησίας και συμελέτης
21:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.