Κυριακό Σχολείο

«Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ’ αυτής ουδέ όταν γηράση.»
(Παροιμίες κβ’ 6)

Δεν χωράει αμφιβολία για το παραπάνω εδάφιο. Γι’ αυτό θεωρούμε απαραίτητο τα παιδιά να γαλουχηθούν από μικρά με τον Λόγο του Θεού. Γι’ αυτό στην εκκλησία μας, λειτουργεί Κυριακό Σχολείο όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ακούσουν, να γνωρίσουν και να μάθουν το Λόγο Του Θεού. Οι δάσκαλοι των Κυριακών σχολείων με αγάπη και υπομονή επιλύουν διάφορες απορίες των παιδιών που μπορεί να προκύψουν μέσα από την καθημερινότητα αλλά και κατά τη διάρκεια μελέτης της Αγίας Γραφής.

Το Κυριακό Σχολείο πραγματοποιείται κάθε Σάββατο από τις 19:00 πμ έως 20:00 μ.μ.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να μάθουν:

  • Να προσεύχονται και να ψάλλουν στον Κύριο.
  • Να μελετούν το λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή.
  • Να κάνουν πράξη αυτά που διαβάζουν στη Βίβλο.
  • Να έχουν πίστη στο Θεό.
  • Να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους σωτήρα.
  • Να βάλουν γερά θεμέλια στη σχέση τους με το Θεό κι επάνω σ’ αυτά να στηρίξουν τη ζωή τους.