Βασιλέων Α’ ς’ 11-13 & Προς Κορινθίους Α’ γ’ 10-23