Κατά Μάρκον δ’ 2-20 & Προς Εβραίους ια’ 11-12, 17-19, 30-31