Μηνύματα Αδελφών // Ανδριανός, Κίμων Κλουβάτος, Δημήτρης Δαλιάνης